Vászon- és fatáblaképek javításával foglalkozom. A műalkotásokat évszázadokig festők és szobrászok javítgatták, mára azonban kölün, erre a feladatra szakosodott restaurátorok vették át a helyüket, akik konzervátorok is egyben. Magyarországon jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem az egyetlen intézmény, ahol öt év nappali képzést követően festő-restaurátor diploma szerezhető.

Olajfesték, tojástempera és akvarell techni- kával dolgozom. Nem csak műtárgyakról és reprodukciókról másolok, de fényképek alapján is festek portrékat, tájképeket. Legtöbbször az eredeti teljesítmény tisztelete, csodálata eredményezi egy másolat születését, de a festéstechnikai tudás elsajátítása is célja lehet a másolónak.  Fontos megkülönböztetni a hamisítástól, melynek hátterében a csalás, megtévesztés szándéka áll.

Az ihlet, ihletettség, "inspiráció" szó a latin in-spirare igéből származik, mely azt jelenti, hogy a Lélek fuvallatába kerülünk, ráhangolódunk a Lélekre, benne lélegzünk. Minden ember ihletett, aki magába mélyedve elfeledkezik magáról. Ilyenkor válunk a Lélek számára áttetszővé. Soha ne a saját belső szavainkra figyeljünk, mert akkor az ihletettség állapota azonnal megszűnik.